ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

รวมโจทย์และแบบฝึกหัดภาษา C + Java
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด
ผู้แต่ง : กิตินันท์ พลสวัสดิ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวมโจทย์ปัญหา ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยที่ละเอียด เข้าใจได้ง่าย เพื่อเพิ่มทักษะ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C และ Java โดยมุ่งให้เกิดความเข้าใจ ประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง สามารถสอบผ่านได้อย่างสบาย โดยผู้อ่านสามารถฝึกฝนได้ทันที เพราะแถมคอมไพเลอร์ Net Bean มาให้พร้อมกับตัวอย่าง และแบบฝึกหัดในเล่ม