ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เกาะแกะ
หมวด : ท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ : นายอนรรฆ ศุระศรางค์
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ครอบครัว มิตรภาพ หวานเย็น ดวงดาว หุบเขา ทุ่งหญ้า ผิวน้ำ ฟาร์มแกะ เรียบง่ายแต่มีมนต์สเน่ห์ นิวซีแลนด์ "เกาะแกะ : Sheep lsland" เล่มนี้ ไม่ใช่หนังสือไกด์บุ๊กทั่วๆ ไป ที่แนะนำสารพัดสารเพของเมืองต่างๆ ที่ไปเที่ยว แต่เป็นหนังสือที่เล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ให้คุณค่ากับแหล่งท่องเที่ยว อธิบายถึงเรื่องราวความเป็นมา เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของแหล่งท่องเที่ยวผสมกับความรู้สึกที่ครอบครัวนี้ ครอบครัว "ศุระศรางค์" ได้สัมผัสจากสายตาและหัวใจ