ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

English Structure แยกประโยคภาษาอังกฤษได้ ง่ายนิดเดียว
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : Chomphunut Smith
ผู้แต่ง : Chomphunut Smith
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือเขียนให้ได้นั้น เราไม่จำเป็นเป๊ะไวยากรณ์หรือศัพท์เสมอไป เพียงแค่ทำให้ผู้รับสารเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ นั่นก็ถือว่าการสื่อสารของเราประสบความสำเร็จแล้ว แต่หากเราเข้าสู่โลกวิชาการหรือการทำงานในระดับที่สูงขึ้นไป ความสำคัญของหลักไวยากรณ์ คำศัพท์และโครงสร้างประโยคนั้นสำคัญมาก จะสังเกตุว่าหากเราลองไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษในระดับที่ยากขึ้น เราจะเจอประโยคที่ยาวและซับซ้อนมากขึ้น และบางครั้งก็ทำให้เราสับสนและไม่เข้าใจความหมายของประโยคนั้น หนังสือ “English Structure แยกโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้ ง่ายนิดเดียว” มุ่งเน้นที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษ โดยสามารถแยกประโยคหลักและส่วนขยายออกได้ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสิ่งที่กำลังอ่านมากขึ้น นอกจากนี้มันยังช่วยพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้อีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้นความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ดี ยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษแนวต่างๆ เช่น ข้อสอบที่เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, error detection (หาจุดผิดของประโยค) และ reading comprehension (การอ่านเพื่อความเข้าใจ)