ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ชุด กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เล่ม 8 เจ้าฟ้าผู้สืบสาน
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : สถาพร บุ๊คส์
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือชุด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ด้วยภาษาที่กระชับ อ่านเข้าใจง่าย พร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษที่ถูกต้องครบถ้วนโดยทีมอาจารย์จุฬาฯ และพระบรมฉายาลักษณ์อันหาชมได้ยาก ทั้งชุดมี 8 เล่ม ประกอบด้วย 1. เจ้าฟ้าสิรินธร         2. เจ้าฟ้านักอ่าน        3. เจ้าฟ้านักการศึกษา        4. เจ้าฟ้าวิศิษฏศิลปิน 5. เจ้าฟ้านักพัฒนา      6. เจ้าฟ้าปิยมิตร       7. เจ้าฟ้านักเทคโนโลยี        8. เจ้าฟ้าผู้สืบสาน