ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

×

ข้อความผิดพลาด

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
[title]
Ratings :
0
No votes yet

การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง
หมวด : วิศวกรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับ การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม การประมาณราคางานคอนกรีต การประมาณราคางานเหล็กเสริม การประมาณราคางานเหล็กรูปพรรณ การประมาณราคางานไม้แบบและไม้โครงสร้าง การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม การประมาณราคางานทาง   การประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล เครื่องกล และไฟฟ้า การประมาณราคาหมวดงานเตรียมงาน การวิเคราะห์ต้นทุนเครื่องจักรกลงานก่อสร้างและกลยุทธ์การวิเคราะห์ราคาเพื่อการประมูลงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการเสนอปริมาณงานและราคาจริงในงานก่อสร้างมาให้ศึกษาเพื่อดูเป็นแบบอย่าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เองตามความเหมาะสมอีกด้วย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และผู้ที่สนใจทั่วไป