ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

×

ข้อความผิดพลาด

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
[title]
Ratings :
0
No votes yet

การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม
หมวด : แบบเรียน คู่มือสอบ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ผศ. ธารีทิพย์ เหล่าวิโรจนกุล
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คำว่า "Service Mind" อาจไม่เพียงพอสำหรับการเป็นผู้ให้บริการที่ดีในงานบริการส่วนหน้า หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณทราบว่าศาสตร์ของงานบริการส่วนหน้า นั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าการเช็กอินและเช็กเอาต์ให้แก่แขก หนังสือ การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม (Hotel Front Office Operations) เล่มนี้ ได้รวบรวมหลักการจัดการและการปฏิบัติงานในขอบข่ายของงานบริการส่วนหน้า อีกทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมเอาไว้ในรูปของบทเรียนพร้อมรูปประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของงานบริการส่วนหน้า ตั้งแต่ขั้นตอนแรกกระทั่งขั้นตอนสุดท้าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนหลักสูตรวิชาการโรงแรม บุคลากรการโรงแรม และผู้สนใจทั่วไปซึ่งอาจไม่มีความรู้พื้นฐานการโรงแรมมาก่อน