ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

×

ข้อความผิดพลาด

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
[title]
Ratings :
0
No votes yet

งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น สอศ 20101-9004
หมวด : แบบเรียน คู่มือสอบ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-9004)" เล่มนี้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ เพื่อใช้ซ่อมปรับแต่งสมรรถนะของเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ทุกประการ ภายในของหนังสือเล่มนี้ จึงรวบรวมทฤษฎีและใบงาน การถอด การตรวจสอบและประกอบ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์